Privacyverklaring Hortense Uitvaartzorg

Wanneer u onze website bezoekt en u ons mailt of op een andere wijze contact met ons opneemt, dan ontvangen wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit waarom wij uw gegevens bewaren en wat er met uw gegevens gebeurt. Ook kunt u uw gegevens aanpassen en/of laten verwijderen.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken uw gegevens zodra u contact met ons opneemt.

Dit kan via e-mail, telefonisch, wanneer u ons belt of als u het contactformulier invult.

Dit betekent dat wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 

Persoonsgegevens van de overledene

* Voor- en achternaam

* Geboortedatum

* Geboorteplaats

* Sterfdatum

* Sterfplaats

* Adresgegevens (persoonsgegevens van de overledene vallen niet onder de wetgeving)

 

Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever

* Voor- en achternaam

* Geboortedatum

* Geboorteplaats

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mailadres

* Polissen

* Aangifte overlijden

* Kopie Akte van overlijden

* Facturen leverancier

* Getekende documenten voor de uitvaart

* Levensverhalen en/of persoonlijke verhalen

* Foto’s voor rouwkaart en/of afscheidsdienst

* Foto’s en/of film van de Dag van afscheid

* WeTransfer en/of Dropbox voor het versturen van foto’s, video’s en muziekstukken

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

In Nederland kennen wij de grondwet, hierin staan de grondrechten van burgers vast.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op de grond van de volgende grondslagen:

* Toestemming

* Voldoen aan de wettelijke verplichting(en)

* Noodzakelijk voor het vervulling van een taak van algemeen belang door een overheidsorgaan

* Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke

Het gerechtvaardigd belang van Hortense Uitvaartzorg is bijvoorbeeld het gebruik van Google Analytics, hiermee gebruiken wij data om bezoekersgedrag te analyseren. Hiermee proberen wij onze website te optimaliseren en te verbeteren. Wanneer het niet gewenst is dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden, heeft u absoluut recht om hier (schriftelijk) bezwaar tegen te maken.

 

Met welke partijen delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend noodzakelijk  voor het uitvoeren van de overeenkomst, dit kan zijn; crematorium, begraafplaats, horecagelegenheid, gemeentehuis, verzekeraar, uitgeverij, etc.

Voor een goede bedrijfsvoering maken wij gebruik van Google Analytics en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde 

periode te bewaren, de wettelijke bewaartermijn gebruiken wij dan als uitgangspunt.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Hortense Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wanneer u uw gegevens wil laten verwijderen kunt u ons een mail sturen naar hortense@uitvaartzorg.nl